• تلفن:  27-88502625 021
  • ایمیل: contact@hadisheg.com

درباره ما

درباره ما


گروه مهندسان هدیش جمعی از معماران ، طراحان ، مهندسان است که برای ساختن آینده ای بهتر با هم همکاری میکنیم.
این گروه مشکل است از شرکت های متعددی که در حوزه های گوناگون پروژه های ساختمانی و عمرانی فعالیت میکنند. ما با استفاده از توان فنی و مهندسی کارشناسان خود و با تکیه به تجارب ارزشمند که طی سالیان متمادی حضور دراین عرصه حاصل گردیده در حال ارائه خدمات گسترده در حوزه ساختمان به متقاضیان هستیم.

مهندس محمد رضا زارع ابراهیم آباد

عضو هیئت مدیره، مدیر عامل

لیسانس عمران

مهندس پیام نوروزی

عضو هیئت مدیره، مدیر ارشد پروژه ها

فوق لیسانس معماری

مهندس سودابه هاشمی نیا

مدیر آتلیه

فوق لیسانس معماری

مهندس محسن گودرزی

معمار

فوق لیسانس معماری

mohsen-goudarzi66@

مهندس حسن ارداغی

طراح سازه

فوق لیسانس مهندسی زلزله

ardaghi_structure_designer@

مهندس مهتاب یادگاری

معمار

کارشناسی مهندسی معماری

archiyad_engineer@

مهندس علی عبدی

طراح مدلساز 3بعدی

کارشناس مکانیک خودرو

artist_artist2019@

مهندس اشرف السادات ادبایی

معمار

کارشناسی معماری