• تلفن:  27-88502625 021
  • ایمیل: contact@hadisheg.com

سازمان همکاران ما

  • خانه
  • /
  • سازمان همکاران ما

مهندس محمد رضا زارع ابراهیم آباد

عضو هیئت مدیره، مدیر عامل

لیسانس عمران

مهندس پیام نوروزی

عضو هیئت مدیره، مدیر ارشد پروژه ها

فوق لیسانس معماری

مهندس سودابه هاشمی نیا

مدیر آتلیه

فوق لیسانس معماری

مهندس محسن گودرزی

معمار

فوق لیسانس معماری

مهندس حسن ارداغی

طراح سازه

فوق لیسانس مهندسی زلزله